gepleşik

Möhüm meseläni çözmek üçin adamlar arasynda iki topar arasynda geçirilýän gürrüň, edilýän maslahat.

  • Üç günlük uruşdan soňra tatarlar gepleşik etmäge girişdiler.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gepleşik - gepleşigi.