gepbaz

[gepba:z]

Gepe ussat, gep tapmaga ökde.

  • Gepbaz adamlary ýamanlaga ýalan ýerden hem söz taparlar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
  • gepbazlyk