gep-gürrüň

Dürli gürrüň, gep.

  • Halnazaryň gelin ýerine tükeniksiz gep-gürrüň alanyny agzanda, ýene gözüni ýaşardyp güldi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)