genetiki

Genetiki degişli bolan.

  • Bizi gyzyklandyrýan predmetiň gelip ykyşyny görkezmek zerur bolan mahalynda, genetiki kesgitleme ulanylýar.