genealogiýa

Urugyň Taryhy, urug şejeresi; aýry-aýry uruglaryň taryhyny öwrenýän kömekçi taryh dersi.

  • Haýwan ýa-da ösümlik tohumlarynyň gelip çykyşy.