genç

Hazyna, baýlyk, mülk.

  • Mekdep bagt genjimiz, tomus aldyk dynjymyz. («Mydam taýýar» gazeti)

Ýazuw düzgüni

Çekimlisi uzyn aýdylýandygy üçin çekimli ses bilen başlanýan goşulma ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem genç - genjim, genjiň.