gemrilmek işlik

  1. Ýüzi gaýtmak, ýüzi gädilip zaýalanmak.

    • Pyçagyň ýüzi gemrilipdi.

  2. Diş bilen kikirdedip, gemrilip, gazalyp iýilmek.

    • Olar maňa gemrilen süňk, çendan gaty-guty çörek taşladylar. (Myraly)