gemriji

Uzyn alyn dileri bilen kertýän, gemirýän süýtemdirijiler.

  • Alajagözen, syçan, alaka we ş. m. çal alaka ýaly gemrijiler, gurbagalar, aslar we ýylanlar hem uly zyýan berip biler. (W. Z. Raýenko, Ýüpekçilik boýunça öňde baryjy tejribe)