gelinlik

Gelin ediljek gyz, gelin edinmek üçin göz astyna alynýan gyz.

  • Garry ene daş-töwereginde gelinlik agtarmaga başlady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Garaz, gelinlik haýasy perde bolup, birinji gezek öňüni zorda saklady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gelinlik - gelinligi.