gelinbarmak ge‧lin‧bar‧mak işlik

  1. Owadan süýri üzüm getirýän üzüm agajy we onuň miwesi.

    • Gelinbarmak üzüm hoşalary biri-birine çaknyşýar. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

  2. Hala, çuwala, joraba we ş. m. salynýan barmaga meňzeş nagyş.

    • Diýen bir nagyş bardyr, şony halyçanyň gyrasynda salsaň, baý, halyça halyçajyk bolaýar.


Duş gelýän formalary
  • gelinbarmagy
  • gelinbarmak