gelim-gidim

Baryş-gelişli aragatnaşyk, baryş-geliş.

  • Gelim-gidim görmedik, oturyş- turuş öwrenmedik ýetimiň birini alyp berseň, onuň hiç batnygy boljak däl. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)