gelişmek ge‧liş‧mek işlik

 1. Iki-ýekeden gelmek, ýuwaş-ýuwaşdan, yzly-yzlyna gelip başlamak.

  • Kassa peýda berýär, sizde hak almaz, düşünen daýhanlar gelişip barýar.

 2. Gelişikli bolmak, ýaraşmak.

  • Şu bolşuň bilen bökjekläp ýörseň-ä gelişmänem durjak däl!

 3. Ylalaşmak, baryşmak, razylaşmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar i çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem gelişmek - gelşer, gelşipdir.


Duş gelýän formalary
 • gelişdi
 • gelişdik
 • gelişdiler
 • gelişjek
 • gelişmegem
 • gelişmegi
 • gelişmejek
 • gelişmek
 • gelişmeseler
 • gelişmez
 • gelişmeýän
 • gelişmeýänligi
 • gelişmeýär
 • gelişmäge
 • gelişmän
 • gelişmänem
 • gelişmänmi
 • gelişse
 • gelişsek
 • gelişýän
 • gelişýändigini
 • gelişýändiklerini
 • gelişýäninden
 • gelişýänini
 • gelişýänligini
 • gelişýär
 • gelişýärdi
 • gelişýärem
 • gelişýärin
 • gelişýärmi
 • gelşen
 • gelşenimizde
 • gelşenok
 • gelşer
 • gelşibem
 • gelşip
 • gelşiň