gelişdirmek işlik

  1. Laýyk etmek, ýaraşykly etmek, jaýba-jaý etmek.

  2. Barlyşdyrmak, ylalaşdyrmak.

    • Olary gelişdirip gaýtdym.

  3. Dialektal söz Adaglamak.

    • Olary ýaşlykdan gelişdiripdirler.