geleweri

  1. Biriniň gelmegini haýyş edip aýdylýan söz.

    • Gyzym, geleweri tizräk!

  2. Sylag, hormat goýlup «geliň, geçiň» diýen manyda aýdylýan ýüz tutma söz.