geňlik

Geň taňlyk, haýran galyjylyk, täsinlik.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem geňlik - geňligi.


Duş gelýän formalary
  • geňligem
  • geňligi
  • geňligine
  • geňliginiň
  • geňlikdir
  • geňlikler
  • geňliklere
  • geňlikleri
  • geňlikleriň