geňlenmek işlik

Geň görülmek, aýyp görülmek.

  • Moisew sypaýyçylyk bilen öz ýüzüne geňlenmek duýgusyny döretdi. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • geňlenmek
  • geňlenmeýärdi