geýim-gejim

Geýimiň ähli görnüşi, egin-eşik.

  • Owkat, geýim-gejim ýaman ýagdaýda. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Men olaryň ne eginlerine geýim-gejim edip bilýän, ne-de garynlaryny naharda doýrup bilýärin. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)