geçirilmek işlik

 1. Bir zadyň üstünden ýa içinden ötürilmek, geçirip goýberilmek.

  • Aňyrdan gelen baýarlar sala oturdulyp geçirilmeli boldy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Amala aşyrylmak, ýerine ýetirilmek, berjaý edilmek, geçirip gutarylmak.

  • Tejribe geçirilmek.

 3. Alnyp barylmak.

 4. Kabul edilmek, alynmak.

  • Işe geçirilmek.

 5. Başga işe, ýere bellenmek, orny, derejesi üýtgedilmek.

  • Klasdan klasa geçirilmek.

 6. Tejribe edilmek, öwrenilmek.

  • İki gezek tejribe geçirildi.