geçilmek işlik

  1. Belli bir aralyk ýörelip ötülmek.

    • Sagatda 50 km. geçildi.

  2. Günäsi bagyşlanmak.

    • Başyny etegine salyp gelen adama gan algyň bolsa-da geçilýändir. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  3. Ýüz dönderilmek.