geçelge

Adam, mal-gara, ulag we ş. m. geçer ýaly ýer, güzer, ötelge, geçit.

 • Bulary iň ýakyn ýol bilen geçelgä eltdi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 • Bular tiz tokaýa urup, geçelgä baka gitdiler. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 • Demir ýol geçelgesi.


Duş gelýän formalary
 • geçelgede
 • geçelgededigine
 • geçelgeden
 • geçelgeler
 • geçelgelerde
 • geçelgelerden
 • geçelgelere
 • geçelgeleri
 • geçelgelerinde
 • geçelgelerinden
 • geçelgelerine
 • geçelgelerini
 • geçelgeleriniň
 • geçelgeleriň
 • geçelgeli
 • geçelgesi
 • geçelgesinde
 • geçelgesinden
 • geçelgesindäki
 • geçelgesine
 • geçelgesini
 • geçelgesiniň
 • geçelgesiz
 • geçelgä
 • geçelgämizdir
 • geçelgäni
 • geçelgäniň
 • geçelgäň