geçelge

Adam, mal-gara, ulag we ş. m. geçer ýaly ýer, güzer, ötelge, geçit.

  • Bulary iň ýakyn ýol bilen geçelgä eltdi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Bular tiz tokaýa urup, geçelgä baka gitdiler. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  • Demir ýol geçelgesi.