geçegçi

  1. Ýoldan geçip barýan, ýolagçy, ötegçi.

  2. Göçme manyda Uzak ýaşamaýan, tiz ötüp gidýän.

    • Ol garrylar näçe günüň adamsydyr öýdýäň, olar geçegçi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)