gazynmak işlik

Özüň üçin gazmak, özüň gazmak.

 • Tizlik bilen her kim özüne ýatym gazyndy. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • gazynam
 • gazynanyň
 • gazyndy
 • gazyndylar
 • gazynjak
 • gazynmak
 • gazynmaly
 • gazynyp
 • gazynypdy
 • gazynypdylar
 • gazynypdyr
 • gazynypdyrlar
 • gazynypsyň
 • gazynyň