gazyk

Ýere, diwara we ş. m. ýerlere kakylýan, ujy çiş agaç ýa-da demir.

 • Ol gazygyň daşyna aýlanyp duran atyna seretdi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 • Kötek güýçli bolsa, ýüň gazyk ýere gider. (nakyl)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gazyk - gazygy.

gazygynda garrasyn

seret garramak

gazyk bolmak

Bir ýerde gozganman, gymyldaman durmak.


Duş gelýän formalary
 • gazyga
 • gazygy
 • gazygy-da
 • gazygymdan
 • gazygymyzda
 • gazygymyzyň
 • gazygyn
 • gazygyna
 • gazygynda
 • gazygyndan
 • gazygyny
 • gazygynyň
 • gazygyň
 • gazykda
 • gazykdan
 • gazyklar
 • gazyklara
 • gazyklarda
 • gazyklardan
 • gazyklary
 • gazyklaryna
 • gazyklarynda
 • gazyklaryny
 • gazyklarynyň
 • gazyklaryň
 • gazykly
 • gazyksyz