gazyk

Ýere, diwara we ş. m. ýerlere kakylýan, ujy çiş agaç ýa-da demir.

  • Ol gazygyň daşyna aýlanyp duran atyna seretdi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  • Kötek güýçli bolsa, ýüň gazyk ýere gider. (nakyl)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gazyk - gazygy.

gazygynda garrasyn

seret garramak

gazyk bolmak

Bir ýerde gozganman, gymyldaman durmak.