gazmak işlik

Gazylýan gural arkaly ýeri köwmek, ýeri oýmak, gazy işlerini geçirmek.

  • Gazy gazmaga gidýän kolhozçylar ýabyň boýy bilen ýöräp boýarlar. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Men şu günler gazy gazýan, ertir bar-da meniň çägimi almaga kömekleş. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Ýakma bişersiň, gazma düşersiň. (nakyl)