gazma

  1. Oýulyp ýasalýan, bejerilýän, oýuk nagyşly.

    • Aýsoltanyň jaýy soralanda: -- Gapsy gazma nagyşlydyr -- diýlip, salgy berläýse bolmaýarmy? (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  2. Sözeniň gazylyp alnyp, taýak edilýän köki.