gazaply sypat

  1. Gahar-gazap bilen, gaharly.

    • Hat okananda, diňleýjileriň keşbi bütinleýin üýtgedi, gazaply gözler bir nokada garady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  2. Gaýduwsyz, ýowuz.

    • Men gazaply söweşlere gözel Türkmenistandan geldim. («Bahar»)