gazanylmak işlik

  1. Gazanç edilmek, peýda, düşewünt tapylmak.

  2. Belli bir derejä eýe bolmak.

    • Iňlise ýapja bolup gazanyljak azatlygyň men üstüne tüýkürerin! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)