gaz gaz 1

[ga:z]

Suwda ýüzüji, ýabany ýa-da eldeki, uzun boýunly guş.

 • Gury agaçlar oýunçalap, güller açýan ýaz berdi, Baglarymyza-bilbil, göllerimize gaz berdi. (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)

 • Gaz ýörişli salnyp barýan Aýsoltan ol aýdymy duýmaýardy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 • Dünýäni sil alsa, guba gazyň döşünden. (nakyl)

 • Garganyň gaz balasy, her kişiň öz balasy. (nakyl)

gaz boýun

seret boýun

gaz gaz 2

Giňişlige endigan ýaýramaga ukyby bolan fiziki jisim.

 • Bu jaý awuly gazlaryň synag edilýän jaýymy, näme-de bolsa, bir erbet ysy bardy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)


Duş gelýän formalary
 • gaz-da
 • gaza
 • gazady
 • gazam
 • gazda
 • gazdaky
 • gazdan
 • gazdanam
 • gazdy
 • gazdygyň
 • gazdylar
 • gazdym
 • gazdyr
 • gazdyň
 • gazlar
 • gazlara
 • gazlarda
 • gazlardaky
 • gazlardan
 • gazlary
 • gazlarydyr
 • gazlarym
 • gazlaryn
 • gazlaryna
 • gazlarynda
 • gazlaryndan
 • gazlaryny
 • gazlarynyň
 • gazlaryň
 • gazly
 • gazlygy
 • gazlylar
 • gazy
 • gazy-da
 • gazydyr
 • gazym
 • gazymy
 • gazymyz
 • gazymyzy
 • gazymyzyň
 • gazyna
 • gazynam
 • gazynda
 • gazyndan
 • gazyny
 • gazynyň
 • gazyň
 • gazyňky