gatalmak işlik

  1. Berkleşmek, pugtalaşmak, gaýymlaşmak.

    • Palçyk barha gatalýar.

  2. Güýçlenmek, batlanmak.

    • Radionuň sesi gitdikçe gatalýar.

  3. Tizleşmek, çaltlaşmak.

    • Otlynyň gidişi gatalýar.