gasyn

  1. Ýygyrt.

    • Ümsagül hamy bürşük eli bilen gasyn atan ýüzüni sypady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

    • Orazgülüň käbir ýeri gasyn atan bugdaýreňk ýüzüniň sag tarapynda garaja nokat ýaly meňi bardy.

    • Pökgerip duran ýaňaklary indi gasyn atan, ösgün, bulaşyk murtlary hem salparyp ýatan, agzy bolsa nasly ýaly ýumralyp duran bir adamdy.

  2. Ýeriň, eplem (geýimde).

    • Gasyn atan köýnek.