gastrolýor

  1. Teatr Çykyş etmek üçin wagtlaýyn çagyrylýan artist.

  2. Göçme manyda Ondan-oňa geçip ýören, ol şahadan ol şaha böküp ýören.


Duş gelýän formalary
  • gastrolýory