gasmak işlik

  1. Gasyn-gasyn edip tikmek, epip tikmek, köýnegiň etegini gasmak.

  2. Gepleşik dili Bolar-bolmaz edip tikmek, başarnyksyz tikmek.