gasmak işlik

 1. Gasyn-gasyn edip tikmek, epip tikmek, köýnegiň etegini gasmak.

 2. Gepleşik dili Bolar-bolmaz edip tikmek, başarnyksyz tikmek.


Duş gelýän formalary
 • gasan
 • gasar
 • gasara
 • gasarlar
 • gasary
 • gasdymy
 • gasma
 • gasmak
 • gasmana
 • gassam