gasdyrmak işlik

Gasyn-gasyn edip tikdirmek, epip tikdirmek.