garypçylyk

seret garyplyk

  • Işçiler bu garypçylykdan gutulmagyň ýollaryny agtarýardylar. (K. Isanow, Watan Üçin)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem garypçylyk - garypçylygy.