garynja

Ýukajyk ganaty ýa-da ganatsyz, topar bolup ýaşaýan, kiçijik ownujak möjejik.

  • Garynja gara günde, gurbaga saz-söhbetde. (nakyl)