garyşmak işlik

[ga:ryşmak]

Biri-biriniň içine garylmak, gatyşmak, goşulmak.

  • Adam göre girýär, guma garyşýar.

  • Bir işe gatyşmak meniň wezipäme girenok. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

kejebäň garyşmak

seret kejebe

  • Kejebäm garyşýar.