gartaşmak işlik

Birneme garramak, garrap başlamak.

  • Ol göräýmäge gartaşan ýaly bolsa-da, gany ýere damaýjak bolýar. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  • Ol indi gartaşypdyr. (A. Gowşudow, Eserler)