garsyldamak1 işlik

Garsyldyly ses çykarmak (kiçi kalibrli ýarag atylanda).

  • Ýakyn ýanymyzdan garsyldap bäşataryň sesi eşidildi.

garsyldamak2 işlik

Bir syhly gaşanyp gart-gart edip oturmak, gaşanmak.