garrylyk

Garry bolmaklyk ýagdaýy, ýaşy könelik.

  • Oglum, garrylyk basmarlaýar. (R. Seýidow, Bagtlylar)

  • Nurjahan garrylyk müňkürligi bilen Artygyň aýratyn alamatlaryna çenli tintedi. (B. Kerbabaýew, Aýgyrly ädim)

  • Garrylyk görmedik eý görkana Aý! Aşak düşsen tüýdük çalyp bereýin. (R. Seýidow, Bagtlylar)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem garrylyk - garrylygy.

garrylyga ýüz urmak

Garrap başlamak.

  • Balam, men indi garrylyga ýüz urupdyryn. (Myraly)