garpyşmak işlik

  1. Salşyp almak, geýdirilişilmek, uruşmak.

    • Garýagdy uruş başlanan badyna Muhat bilen garpyşdy. (H. Ysmaýylow, Powestler)

    • Garpyşan adamlaryň gykylyklary alazenzele turuzdy. (M. Gorkiý, Ene)

    • Iki it bada-bat bir garpyşdy.

  2. Gujaklaşmak.

    • Rugsat ber, ýürekleri açaly, goý ýürekler garpyşsyn. (G. Seýitliýew, G. Muhtarow, Çopan Ogly)