garnizon

Şäherde, galoda ýa-da berkidilen raýonda ýerleşdirilen goşun bölümi.

  • Çernyşow şäher garnizonynyň az sanly soldatlaryny kömege ündeýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Moskwa garnizonynyň goşunlarynyň nyzama duran bölümleri gymyldaman dym-dyrs durlar. («Pioner» žurnaly)