garkyldamak işlik

Garkyldy ses çykarmak, gark-gark edip seslenmek (gaz hakda).

  • Çeşmimiň kölünde garkyldap ýüzer, Ýaşylbaş sonaly gazlaryň sesiň. («Türkmen Halk Şahyryna Döredijiligi»)

  • Garga gagyldaýar, gaz garkyldaýar.