garkyldaşmak işlik

Köp bolup garkyldamak, garkyldyly ses edişmek.

  • Garkyldaşyp gazlar, ürküşip sona, Näge suw çaýkansa, kölden aýypdyr. («Türkmen Halk Şahyrana Döredijiligi»)