garganjyramak işlik

  1. Hüňürdäp gargyş etmek, samyrdap nälet etmek.

  2. Hüňürdäp paýyş söz aýtmak, sögünjiremek.

    • Adamlar oňa sögüp, garganjyrap dargap gidýärdiler. (M. Gorkiý, Ene)