gardyrmak işlik

[ga:rdyrmak]

Garmaga mümkinçilik bermek, garyp bulaşdyrtmak, gatyşdyrtmak, goşdurmak.

  • Oňa sygyrlara beriljek tirtiň içine arpa ununy hem gardyrdym.