garbak

Dialektal söz seret çeňňek

  • Derýada garbak gurup gaýdypdym welin, uly balyk düşen eken.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem garbak - garbagy.