garawullamak işlik

  1. Garawulçylyk çekmek, gorap saklamak, sakçylyk etmek.

    • Sen entek şu sklady garawullap dur.

  2. Çenemek, nyşana almak, garawula almak.

    • Mawy duşmana resim etmäniň tersdigine düşünip, çalasyn garawullady-da, tüpeňiniň çekerini çekdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)