garawulçylyk

Garawulyň käri, garawullyk, sakçylyk.

  • Kazak derwezäniň ýanynda garawulçylyga kä durýar, kä durmaýar. (L. N. Tolstoý, Saýlanan eserler)

  • Gijelerine kolhozyň ekerançylygyna garawulçylyk çekmeli bolduk. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem garawulçylyk - garawulçylygy.