garatmak işlik

Seretdirmek, bakdyrmak.

  • Içinden adam sümäýmeli toplaryny bize garadyp gurupdyrlar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem garatmak - garadýar, garadar, garadypdyr.