garaselme

Botanika Ýagjymak galyň ýaprakly haşal ot, selmäniň bir görnüşi.

  • Şeýle bir açlyk başlandy welin, adamlar garaselme, gyrçyma ýaly otlary iýmäge başladylar. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)